Poduszki pneumatyczne

Wibroizolatory pneumatyczne stosowane są do tłumienia i amortyzacji drgań pod maszynami wydłużając jednocześnie żywotność maszyn i narzędzi.

Poduszki pneumatyczne lub tzw. miechy służą do wysoce efektywnej izolacji drgań wytwarzanych przez maszyny (prasy, wykrawarki) i izolacji wrażliwych na drgania urządzeń optycznych i elektronicznych, systemów laserowych oraz stanowisk do testowania pojazdów, silników i przekładni.

Miechy pneumatyczne stanowią element aktywnych systemów tłumienia drgań mechanicznych. Zakres obciążeń w zależności od rozmiaru i rodzaju poduszki wynosi od 20 kg do 16 000 kg na sztukę, skuteczność izolacji drgań powyżej 95 %.

Niskoczęstotliwościowe poduszki pneumatyczne firmy Bilz służą do wysoce efektywnej izolacji drgań. Można je łączyć ze specjalnie dedykowanymi systemami automatycznej regulacji poziomu, zarówno mechanicznymi, jak i elektronicznymi.

Stopień tłumienia pneumatycznych poduszek powietrznych tzw. miechów jest regulowany za pomocą zaworów typu Bypass w zależności od potrzeb klienta i rodzaju maszyny. Systemy miechów pneumatycznych nie wymagają stałej konserwacji i są praktycznie bezobsługowe.

Porównanie skuteczności działania poduszek pneumatycznych pod prasą.

1 Poduszka pneumatyczna jednokomorowa typu FAEBI

Wibroizolator pneumatyczny jedno komorowy o konstrukcji metalowo – gumowej. Jest to więc połączenie resora i amortyzatora w jednej konstrukcji.

• Poprzez regulację ciśnienia powietrza można dostosować charakterystykę tłumienia drgań.

• Poduszki cechuje wewnętrznie zintegrowane tłumienie wibracji, dlatego nie jest wymagany osobny amortyzator

• Wibroizolatory pneumatyczne charakteryzują się dodatkowo brakiem przenoszenia się dźwięków materiałowych, w przeciwieństwie do wibroizolatorów sprężynowych.

Prosty element FAEBI® jest dostępny w wielu różnych rozmiarach i wariantach, umożlwiających idealne dopasowanie do każdego zastosowania.

Zalety w porównaniu do sprężyn stalowych

W porównaniu ze sprężynami stalowymi, zastosowanie poduszek pneumatycznych w izolacji drgań oferuje liczne korzyści:

• Elastyczne dostosowanie systemu izolacji poprzez regulację tłumienia

W przypadku zmian obciążenia statycznego lub dynamicznego można w różnym stopniu napompować poduszki lub podłączyć je na stałe do instalacji sprężonego powietrza i w każdej indywidualnie dostosować ciśnienie robocze.

Możliwe jest też rozbudowanie systemu poduszek poprzez dodanie automatycznego systemu zaworów samopoziomujących : mechanicznych lub elektronicznych.

• Poduszki posiadają zintegrowane tłumiki co eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych amortyzatorów np. wiskotycznych.

• Brak przenoszenia się dźwięków materiałowych poprzez gumowe połączenie z korpusem poduszki.

Poduszki pneumatyczne nie tracą właściwości amortyzacyjnych w przeciwieństwie do sprężyn które „miękną„ i muszą być co jakiś czas wymieniane.

Modele i warianty poduszek FAEBI oraz ich charakterystyka:

Rodzaj i typ wibroizolatora dobierany jest na podstawie sumarycznego obciążenia statycznego i dynamicznego. W zależności od rodzaju zastosowania dostępne są warianty o różnej twardości : Standard, Hart, Soft, Super Soft. W przypadku zastosowań o dużej dynamice, bardziej sztywne warianty FAEBI® zmniejszają skok izolatorów.

Poduszki posiadają wewnętrzne zabezpieczenie przed brakiem powietrza w postaci bolców podporowych. Zakresy obciążeń wynoszą w zależności od typu poduszki od 10 kg do 12000 kg na sztukę. Częstotliwość rezonansowa własna poduszek FAEBI wynosi w zależności od typu i obciążenia od 3 Hz do 7 Hz a skuteczność izolacji drgań powyżej 95 %.

Zakresy obciążeń na jeden izolator w zależności od zastosowanego wariantu Standard, Hart, Soft, Super Soft (warianty według skali twardości Shorea) :

FAEBI® 50 100 – 600 N

FAEBI® 75 300 – 1.500 N

FAEBI® 100 550 – 3.000 N

FAEBI® 125 2.200 – 4.600 N

FAEBI® 150 2.300 – 8.500 N

FAEBI® 200 5.500 – 15.000 N

FAEBI® 300 10.500 – 28.000 N

FAEBI® 430 27.500 – 66.000 N

FAEBI® 580 51.500 – 120.000 N

Wskazówki dotyczące sposobu zamocowania poduszek FAEBI®:

• Jeśli dolna krawędź maszyny nie pokrywa w całości średnicy (∅ D) gumowej poduszki pneumatycznej, zalecamy użycie specjalnej osłony AH.

• Zakres temperatur dopuszczalny: od -20 °C do +60 °C.

• Miechy są przymocowywane do istniejących otworów w maszynie za pomocą śruby dołączonej w zestawie. Zazwyczaj nie jest konieczne dodatkowe mocowanie od spodu.

• Śrubę należy dokręcać ręcznie i nie używać klucza płaskiego. Odpowiednie nakrętki również należy dokręcać tylko z niewielkim momentem obrotowym.

• Poduszki zaopatrzone są w standardowy wentyl samochodowy.

• Maszyna jest ustawiana na poduszkach które nie są napompowane. Po ustawieniu maszyny miechy są stopniowo napompowywane do wymiaru H (= wysokość robocza) za pomocą standardowego zaworu. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie powietrza nie może zostać przekroczone – wynosi ono zazwyczaj 4 lub 6 bar.

• Napełnianie i opróżnianie poduszki powinno odbywać się tylko pod obciążeniem.

• Istnieje możliwość regulacji wysokości roboczej poduszki w zakresie +/-5 mm w celu wyrównania wysokości.

2 Poduszka pneumatyczna jednokomorowa FAEBI VA

Wibroizolator pneumatyczny jedno komorowy o konstrukcji metalowo – elastomerowej wykonany ze stali nierdzewnej. Zakres obciążeń w zależności od rozmiaru i rodzaju poduszki wynosi od 20 kg do 2700 kg na sztukę.

Zastosowanie :

• Do zastosowań na zewnątrz lub w pomieszczeniach sterylnych typu „Clean room”. Zaopatrzone są w pokrywę ochronną ze stali nierdzewnej.

• Poprzez dostosowanie ciśnienia powietrza można regulować charakterystykę pracy wibroizoaltora.

• Zintegrowane tłumienie, dlatego nie wymaga oddzielnego amortyzatora (niski koszt utrzymania).

• Brak przenoszenia dźwięków materiałowych (jak np. w przypadku sprężyn)

Elementy FAEBI® w wykonaniu ze stali nierdzewnej zostały specjalnie zaprojektowane do zastosowań na zewnątrz. Zapewniają bezproblemową izolację drgań na zewnątrz dla urządzeń takich jak klimatyzatory, sprężarki, wymienniki ciepła, jednostki chłodzące wody oraz urządzenia w przemyśle spożywczym, farmakologicznym i elektronicznym.

Wibroizolatory FAEBI posiadają zabezpieczenie przed nadmiernym obciążeniem w przypadku braku powietrza polegające na zintegrowanych bolcach podporowych wewnątrz poduszki.

Zalety w porównaniu z wibroizolatorami sprężynowymi :

W porównaniu do sprężyn stalowych, zastosowanie poduszek pneumatycznych w izolacji drgań oferuje wiele korzyści:

• Elastyczne dostosowanie parametrów systemu izolacyjnego: W przypadku zmian w obciążeniu statycznym lub dynamicznym, można dostosować sprężystość poprzez regulację ciśnienia powietrza. Może to być wykonywane ręcznie lub automatycznie (na przykład za pomocą systemu regulacji poziomu Bilz LCV).

• Oprócz amortyzacji mają one właściwości zintegrowanego tłumienia, dlatego nie jest wymagany oddzielny tłumik wiskotyczny.

Poduszki pneumatyczne nie tracą właściwości amortyzacyjnych w przeciwieństwie do sprężyn które „miękną„ i muszą być co jakiś czas wymieniane.

• Guma zapewnia brak przenoszenia dźwięków materiałowych jak np. w przypadku sprężyn stalowych.

Modele i warianty poduszek FAEBI oraz ich charakterystyka:

Rodzaj i typ wibroizolatora dobierany jest na podstawie sumarycznego obciążenia statycznego i dynamicznego. Zakresy obciążeń dla poszczególnych modeli :

FAEBI® 50 VA / EPDM 200 – 600 N

FAEBI® 75 VA / EPDM 400 – 1.500 N

FAEBI® 100 VA / EPDM 750 – 3.000 N

FAEBI® 125 VA / EPDM 2.600 – 4.600 N

FAEBI® 150 VA / EPDM 2.500 – 8.000 N

FAEBI® 200 VA / EPDM 6.250 – 15.000 N

FAEBI® 300 VA / EPDM 11.500 – 27.000 N

Wskazówki dotyczące sposobu zamocowania poduszek FAEBI®:

• Jeśli dolna krawędź maszyny nie pokrywa w całości średnicy (∅ D) gumowej poduszki pneumatycznej, zalecamy użycie specjalnej osłony AH.

• Zakres temperatur dopuszczalny: od -20 °C do +60 °C.

• Miechy są przymocowywane do istniejących otworów w maszynie za pomocą śruby dołączonej w zestawie. Zazwyczaj nie jest konieczne dodatkowe mocowanie od spodu.

• Śrubę należy dokręcać ręcznie i nie używać klucza płaskiego. Odpowiednie nakrętki również należy dokręcać tylko z niewielkim momentem obrotowym.

• Poduszki zaopatrzone są w standardowy wentyl samochodowy.

• Maszyna jest ustawiana na poduszkach które nie są napompowane. Po ustawieniu maszyny miechy są stopniowo napompowywane do wymiaru H (= wysokość robocza) za pomocą standardowego zaworu. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie powietrza nie może zostać przekroczone – wynosi ono zazwyczaj 4 lub 6 bar.

• Napełnianie i opróżnianie poduszki powinno odbywać się tylko pod obciążeniem.

• Istnieje możliwość regulacji wysokości roboczej poduszki w zakresie +/-5 mm w celu wyrównania wysokości.

3 Poduszka pneumatyczna dwukomorowa FAEBI HD

Wibroizolator pneumatyczny dwu komorowy o konstrukcji metalowo – gumowej, miech z możliwością regulacji tłumienia poprzez zawór boczny typu Bypass. Konstrukcja HD zapewnia jednoczesną amortyzację drgań oraz tłumienie. Zakresy obciążeń wynoszą w zależności od typu poduszki od 600 kg do 11000 kg na sztukę. Częstotliwość rezonansowa własna poduszek FAEBI HD wynosi w zależności od typu i obciążenia od 3 Hz do 7 Hz a skuteczność izolacji drgań powyżej 95 %.

Izolator drgań stanowi proste i skuteczne zabezpieczenie maszyny i budynku przed drganiami.

Izolator gumowo-pneumatyczny FAEBI®-HD z regulowanym tłumieniem składa się z elastomerowo-metalowego połączenia z wzmocnionego ścianą boczną oraz dwukomorowego systemu przepływu powietrza. W celu osiągnięcia maksymalnego tłumienia wnętrze poduszki pneumatycznej podzielone jest na dwie komory powietrzne (komora obciążenia i komora tłumienia), połączone przewodem typu Bypas.

Poprzez regulowany zaworu dławika przepływ powietrza pomiędzy komorami może być dostosowany do indywidualnych potrzeb w zakresie pożądanego tłumienia. Dzięki znacznie wyższemu tłumieniu w porównaniu z systemem jednokomorowym (FAEBI®), wzmocnienia rezonansowe są znacząco zmniejszone, a amplituda wygasa znacznie szybciej.

Ponadto zwiększone wchłanianie energii kinetycznej ma pozytywny wpływ na jakość produkcji oraz zmniejsza zużycie maszyn i narzędzi. Wibroizolatory FAEBI posiadają zabezpieczenie przed nadmiernym obciążeniem w przypadku braku powietrza polegające na zintegrowanych bolcach podporowych wewnątrz poduszki.

  • Poprzez regulację ciśnienia możliwe jest dostosowanie charakterystyki pracy poduszki
  • Łatwy montaż i regulacja, praktycznie brak elementów zużywających się mechanicznie
  • Brak przenoszenia się dźwięków materiałowych ze względu na gumowy korpus izolatora

Porównanie czasu wygaszania impulsu poduszki jedno komorowej typu Standard do dwu komorowej typu HD

Typ FAEBI HD charakteryzuje się możliwością regulacji tłumienia poprzez zmianę ustawienia zaworu BYPASS zmieniającego przepływ powietrza pomiędzy dwoma wewnętrznymi komorami poduszki. Poszczególne typy wibroizolatorów FAEBI HD dostępne są w dwóch wariantach twardości elastomeru : Standard oraz Hart w zależności przewidywanego rodzaju zastosowania.

Warianty poduszek w zależności od zakresu obciążeń

FAEBI® 200 HD

6.250 – 15.000 N

FAEBI® 300 HD

11.500 – 29.500 N

FAEBI® 430 HD

27.500 – 66.000 N

FAEBI® 580 HD

47.000 – 115.000 N

Wskazówki dotyczące sposobu zamocowania poduszek FAEBI-HD®:

• Jeśli dolna krawędź maszyny nie pokrywa w całości średnicy (∅ D) gumowej poduszki pneumatycznej, zalecamy użycie specjalnej osłony AH.

• Zakres temperatur : od -20 °C do +60 °C.

• Miechy są przymocowywane do istniejących otworów w maszynie za pomocą śruby dołączonej w zestawie. Zazwyczaj nie jest konieczne dodatkowe mocowanie od spodu.

• Śrubę należy dokręcać ręcznie i nie używać klucza płaskiego. Odpowiednie nakrętki również należy dokręcać tylko z niewielkim momentem obrotowym.

• Poduszki zaopatrzone są w standardowy wentyl samochodowy.

• Maszyna jest ustawiana na poduszkach które nie są napompowane. Po ustawieniu maszyny miechy są stopniowo napompowywane do wymiaru H (= wysokość robocza) za pomocą standardowego zaworu. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie powietrza nie może zostać przekroczone – wynosi ono zazwyczaj 4 lub 6 bar.

• Napełnianie i opróżnianie poduszki powinno odbywać się tylko pod obciążeniem.

• Istnieje możliwość regulacji wysokości roboczej poduszki w zakresie +/-5 mm w celu wyrównania wysokości.

4 Poduszka pneumatyczna membranowa BiAir ED AL

Wibroizolator pneumatyczny dwu komorowy o konstrukcji membranowej wykonany z aluminium. Wibroizolator może mieć prostą konstrukcję lub może stanowić część zaawansowanego systemu tłumienia drgań. Niskoczęstotliwościowa (w pionie od 2,5 Hz) poduszka pneumatyczna z precyzyjnie regulowanym stopniem tłumienia do wysoce efektywnej izolacji drgań. Skuteczność izolacji drgań powyżej 98 %.

• Maksymalna wysokość robocza 100 mm.

• Niezależna od obciążenia częstotliwość rezonansowa własna.

• Łatwa regulacja, bezobsługowa zasada działania.

• Brak przenoszenia dźwięków materiałowych.

Poduszka pneumatyczna stanowi element aktywnych systemów tłumienia drgań mechanicznych. Objętość powietrza w dwóch komorach oddzielona jest poprzez wysoce elastyczna i wytrzymałą membranę. Tłok osadzony jest na membranie i jest utrzymywany przez sprężone powietrze w większej komorze.

Ten układ konstrukcyjny umożliwia bardzo wydajną izolację drgań. Jednocześnie, aby osiągnąć jak najwyższy poziom tłumienia, przestrzeń wewnątrz izolatora podzielona jest na dwie połączone przewodem typu Bypas komory umożliwiając regulację tłumienia.

Za pomocą precyzyjnie regulowanego zaworu dławikowego można łatwo dostosować charakterystykę przepływu powietrza i co za tym idzie rodzaj pracy wibroizolatora. Wytworzone w zaworze dławikowym tarcie powietrza generuje tłumienie na poziomie ok. 15 %.

Poduszka pneumatyczna typu BiAir zabezpieczona jest przed uszkodzeniem membrany (w przypadku zbyt wysokiego ciśnienia) poprzez zastosowanie zaworu bezpieczeństwa lub mechanicznego ograniczenia skoku tłoka.

Parametry techniczne :

— Zakresy obciążeń wynoszą w zależności od typu poduszki od 39 kg do 1960 kg na sztukę.

— Częstotliwość rezonansowa własna poduszek BiAir ED AL wynosi w zależności od typu i obciążenia od 2,5 Hz do 3 Hz.

— Skuteczność izolacji drgań powyżej 98 %.

— Maksymalna dopuszczalna amplituda ruchu w kierunku poziomym, w zależności od rozmiaru poduszki powietrznej, mieści się w przedziale od 1 do 2 mm.

— Podczas wyboru rozmiaru poduszki powietrznej zaleca się uwzględnienie obciążenia przy ciśnieniu powietrza wynoszącym 4 bar.

— Dopuszczalny zakres temperatur to od -20 °C do +80 °C.

— Oprócz standardowych rozwiązań wymienionych powyżej, oferujemy również wiele poduszek powietrznych o większym skoku i niższej częstotliwości własnej z dodatkowym zbiornikiem typu „bufor” zamontowanym oddzielnie przy każdej poduszce.

— Warianty ze wspornikiem do montażu zaworów poziomujących (MPN) lub czujników położenia są dostępne w wersji z przyłączami do przewodu pneumatycznego po lewej stronie (NL) lub po prawej stronie (NR).

5 Poduszka pneumatyczna membranowa BiAir ED

Dwukomorowy wibroizolator pneumatyczny o konstrukcji membranowej, zaprojektowany specjalnie do izolacji drgań o niskiej częstotliwości (2,5 Hz) w kierunku pionowym. Posiada precyzyjnie regulowalny poziom tłumienia, zapewniający efektywną izolację drgań. Wykonana ze stopu aluminium odlewanego, stanowi wszechstronne rozwiązanie w przemyśle i laboratoriach.

• Maksymalna wysokość robocza wynosi 157 mm.

• Niezależna od obciążenia częstotliwość rezonansowa własna.

• Wytrzymała i prosta konstrukcja, łatwa regulacja z zewnątrz.

• Brak przewodzenia dźwięku materiałowego.

Objętość robocza powietrza zamknięta jest w obudowie dwu komorowej ze specjalnie wzmacnianą membraną. Tłok osadzony jest na membranie i jest podtrzymywany przez objętość powietrza. Taka konstrukcja umożliwia niezwykle efektywną izolację drgań przenoszonych na / lub z maszyny w granicach od 95 do 99 %.

Aby jednocześnie osiągnąć jak najwyższy poziom tłumienia, przestrzeń powietrzna wewnątrz izolatora jest podzielona na dwie komory (objętość obciążenia i objętość tłumienia), które są połączone elastycznym przewodem pneumatycznym. Za pomocą precyzyjnie regulowanego zaworu dławiącego można łatwo regulować przekrój przepływu w tym przewodzie łączącym (typu Bypass).

Powstałe w zaworze tarcie powietrza generuje tłumienie na poziomie ok.15 %. Poduszka pneumatyczna typu BiAir zabezpieczona jest przed uszkodzeniem membrany (w przypadku zbyt wysokiego ciśnienia) poprzez zastosowanie zaworu bezpieczeństwa lub mechanicznego ograniczenia skoku tłoka.

Parametry techniczne :

— Zakresy obciążeń wynoszą w zależności od typu poduszki od 260 kg do 15000 kg na sztukę.

— Częstotliwość rezonansowa własna poduszek BiAir ED wynosi w zależności od typu i obciążenia od 2,5 Hz (pionowa) do 2,8 Hz (pozioma).

— Skuteczność izolacji drgań 95 — 99 %.

• Maksymalna dopuszczalna amplituda ruchu w kierunku poziomym wynosi od 1 do 2 mm, w zależności od rozmiaru poduszki powietrznej.

• Podczas wybierania rozmiaru poduszki powietrznej, należy uwzględnić obciążenie przy ciśnieniu powietrza wynoszącym 4 bar.

• Zakres temperatur od -20 °C do +80 °C.

• Ponadto, w naszej ofercie znajduje się wiele poduszek powietrznych o większym skoku oraz niższej częstotliwości rezonansowej własnej.

• Powierzchnia pokryta jest proszkowo w kolorze zbliżonym do RAL 7037 ale możliwe są również inne kolory z palety RAL.

6 Poduszka pneumatyczna BiAir ED HE

Wibroizolator pneumatyczny dwu komorowy o konstrukcji membranowej wykonany ze stopu aluminium. Wersja HE charakteryzuje się zwiększoną objętością roboczą oraz mniejszą częstotliwością rezonansową własną. Bardzo niskoczęstotliwościowa (1,7 Hz w kierunku pionowym) membranowa poduszka powietrzna, z precyzyjnie regulowanym poziomem tłumienia, zapewniająca skuteczną izolację drgań.

Wykonana z odlewu aluminium, charakteryzująca się wszechstronnym zastosowaniem w przemyśle i laboratoriach. Poduszka pneumatyczna typu BiAir zabezpieczona jest przed uszkodzeniem membrany (w przypadku zbyt wysokiego ciśnienia) poprzez zastosowanie zaworu bezpieczeństwa lub mechanicznego ograniczenia skoku tłoka.

Charakterystyka :

• Maksymalna wysokość robocza wynosi 307 mm.

• Niezależna od obciążenia częstotliwość rezonansowa własna.

• Trwała i bezobsługowa konstrukcja, tłumienie jest łatwo regulowane z zewnątrz.

• Brak przewodzenia dźwięku mechanicznego / materiałowego.

Seria wibroizolatorów membranowych BiAir®-ED-HE wykonana jest z odlewu z aluminium. Objętość robocza powietrza zamknięta jest w obudowie dwu komorowej ze specjalnie wzmacnianą membraną. Tłok osadzony jest na membranie i jest podtrzymywany przez objętość powietrza. Taka konstrukcja umożliwia niezwykle efektywną izolację drgań przenoszonych na / lub z maszyny w granicach od 95 do 99 %.

Aby jednocześnie osiągnąć jak najwyższy poziom tłumienia, przestrzeń powietrzna wewnątrz izolatora jest podzielona na dwie komory (objętość obciążenia i objętość tłumienia), które są połączone elastycznym przewodem pneumatycznym.

Za pomocą precyzyjnie regulowanego zaworu dławiącego można łatwo regulować przekrój przepływu w tym przewodzie łączącym (typu Bypass). Powstałe w zaworze tarcie powietrza generuje tłumienie na poziomie ok.15 %.

Parametry techniczne :

— Zakresy obciążeń wynoszą w zależności od typu poduszki od 260 kg do 6500 kg na sztukę.

— Częstotliwość rezonansowa własna poduszek BiAir ED HE wynosi w zależności od typu i obciążenia od 1,7 Hz (pionowa) do 2,8 Hz (pozioma).

— Skuteczność izolacji drgań 95 — 99 %.

• Maksymalna dopuszczalna amplituda ruchu w kierunku poziomym wynosi od 1 do 2 mm, w zależności od rozmiaru poduszki powietrznej.

• Podczas wybierania rozmiaru poduszki powietrznej, należy uwzględnić obciążenie przy ciśnieniu powietrza wynoszącym 4 bar.

• Zakres temperatur od -20 °C do +80 °C.

• Ponadto, w naszej ofercie znajduje się wiele poduszek powietrznych o większym skoku oraz niższej częstotliwości rezonansowej własnej.

• Powierzchnia pokryta jest proszkowo w kolorze zbliżonym do RAL 7037 ale możliwe są również inne kolory z palety RAL.

7 Poduszka pneumatyczna membranowa BiAir ED MAX

Wibroizolator pneumatyczny dwu komorowy o konstrukcji membranowej wykonany z aluminium. Wersja HE MAX wyjątkowo niską częstotliwością rezonansową własną (1,2 Hz) oraz precyzyjnym zakresem regulacji. Niskoczęstotliwościowa membranowa poduszka pneumatyczna (1,2 Hz w kierunku pionowym) z precyzyjnie regulowanym poziomem tłumienia, zapewniająca efektywną izolację drgań.

Wykonana z aluminium, niemalowana, charakteryzująca się wszechstronnym zastosowaniem głównie w sprzęcie laboratoryjnym i pomiarowo-kontrolnym.

• Maksymalna wysokość robocza wynosi 509 mm.

• Niezależna od obciążenia częstotliwość rezonansowa własna.

• Trwała i prosta konstrukcja, łatwa możliwość o regulacji tłumienia.

• Brak przenoszenia dźwięku materiałowego.

Seria wibroizolatorów membranowych BiAir®-ED-HE-MAX jest wykonana z aluminium. Objętość powietrza jest zamknięta w dwóch komorach i zaopatrzona w membranę. Tłok osadzony jest na membranie i jest podtrzymywany przez ciśnienie powietrza. Taka konstrukcja umożliwia niezwykle efektywną izolację drgań.

Aby jednocześnie osiągnąć jak najwyższy poziom tłumienia, przestrzeń powietrzna wewnątrz izolatora jest podzielona na dwie komory (objętość obciążenia i objętość tłumienia). Za pomocą precyzyjnie regulowanego zaworu dławiącego można łatwo regulować przepływ w tym przewodzie łączącym (typu Bypass). Powstałe w zaworze tarcie powietrza generuje tłumienie na poziomie ok.15 %.

Poduszka pneumatyczna typu BiAir zabezpieczona jest przed uszkodzeniem membrany (w przypadku zbyt wysokiego ciśnienia) poprzez zastosowanie zaworu bezpieczeństwa lub mechanicznego ograniczenia skoku tłoka. Ryzyko uszkodzenia membrany z powodu nadmiernego ciśnienia jest praktycznie wykluczone dzięki zastosowaniu dodatkowych zaworów bezpieczeństwa lub mechanicznych ograniczników skoku tłoka.

Parametry techniczne :

— Zakresy obciążeń wynoszą w zależności od typu poduszki od 630 kg do 15000 kg na sztukę.

— Częstotliwość rezonansowa własna poduszek BiAir ED HE MAX wynosi w zależności od typu i obciążenia od 1,2 Hz (pionowa) do 2,8 Hz (pozioma).

— Skuteczność izolacji drgań 95 — 99 %.

 

Ten post dostępny jest także w języku: Polski (Польский) Lietuvių (Литовский)

Оставьте свой e-mail
чтобы связаться с нами