Wibroizolacyjne kliny ustawcze

Kliny ustawcze umożliwiają precyzyjne wypoziomowanie maszyny oraz zapewniają tłumienie drgań. Kliny ustawcze BILZ z wibroizolacyjną matą elastomerową dobieraną według rodzaju maty, oznaczenia A, B, C, D, E, F. Stosowane jako regulowane stopy do maszyn o dużej masie własnej z jednoczesnym tłumieniem wibracji. Kliny BILZ umożliwiają precyzyjne wypoziomowanie maszyn i urządzeń przy jednoczesnym tłumieniu drgań.

Zakres obciążeń w zależności od rozmiaru wynosi od 460 kg do 100 000 kg na sztukę. Wibroizolacyjne kliny ustawcze BILZ zapewniają optymalną stabilność konstrukcji maszyny dzięki dużej powierzchni podparcia. Fiksatory do maszyn stanowią ważne uzupełnienie linii produkcyjnej lub pojedynczej maszyny. Stopy BILZ dostępne są w wielu rozmiarach i wymiarach zarówno w wersji wolnostojącej, jak i przykręcanej do maszyny, oraz w wersji przykręcanej do podłoża.

Charakterystyka :

• Podane maksymalne obciążenie składa się z obciążenia statycznego i dynamicznego maszyny.

• Optymalna skuteczność izolacji drgań osiągana jest przy około 80-90% podanej maksymalnej wartości

obciążenia.

• Dopuszczalny zakres temperatur: od -20 °C do +80 °C.

• Kolor: RAL 7037, szary

Zasada poziomowania przy pomocy klinów ustawczych serii PK

1 Kliny ustawcze serii PK

Klin ustawczy wolnostojący z wibroizolacyjną matą elastomerową dobieraną według rodzaju maty, oznaczenia A, B, C, D, E, F. Konstrukcja wolnostojąca przewidziana dla maszyn bez otworów montażowych w korpusie urządzenia. Umożliwia precyzyjne wypoziomowanie maszyny oraz utrzymanie zadanego poziomu przy jednoczesnym zapewnieniem izolacji drgań. Szeroka gama wymiarów klinów i różnych wariantów mat elastomerowych zapewnia dostosowanie do wielu rodzajów maszyn.

Kliny ustawcze serii PK dostępne są w wersjach A, B, C, D, E, F w zależności od rodzaju maty wibroizoalcyjnej. Dostępna jest również wersja bez okładzin.

Wersja PK A

 • Do zastosowań uniwersalnych : maszyny obróbcze, wtryskarki, obrabiarki
 • Szczególnie polecany do maszyn o znacznych siłach poziomych
 • Bardzo wysoka skuteczność antypoślizgowa.

Wersja PK B

 • Wersja specjalna do zastosowań CNC : tokarki, szlifierki, frezarki, centra obróbcze.

Wersja PK C

 • Wysoka skuteczność izolacji drgań.
 • Konstrukcja do zastosowań izolacji drgań urządzeń posadowionych na piętrach budynków.

Wersja PK D

 • Do maszyn i urządzeń o bardzo dużej dynamice pracy takich jak : prasy, wytłaczarki, gilotyny

Wesja PK E

 • Do maszyn i urządzeń w których nie jest wymagana izolacja drgań a jedynie precyzyjne wypoziomowanie maszyny.
 • Zapobieganie przesuwaniu się maszyny
 • Niska wysokość klina poziomującego

Wersja PK F

 • Konstrukcja przewidziana do bardzo dużych obciążeń
 • Wysoka zdolność utrzymania zadanego poziomu

2 Kliny ustawcze serii PKA

Kliny ustawcze przewidziane do maszyn o znacznej sile nacisku. Kliny mają możliwość mocowania do korpusu maszyny. Stosowane do pras, wtryskarek, i innych maszyn o dynamicznych siłach działających poziomo. Zastosowanie klinów ustawczych umożliwia łatwą relokację maszyny i bezproblemowe jej ustawienie w innej lokalizacji. Kliny pozostają zamocowane do konstrukcji maszyny w czasie jej przenoszenia.

Kliny ustawcze serii PK dostępne są standardowo w wersjach z matą elastomerową B0 lub B4 w zależności od rodzaju zastosowania. Dostępne są również wersje z indywidualnym doborem innej maty wibroizoalcyjnej.

3 Kliny ustawcze serii PKD

Stosowanie przy maszynach, które ze względu na niekorzystne proporcje środka ciężkości i niewielką sztywność własną muszą być kotwione do podłoża.

• Klin ustawczy umożliwiający precyzyjne wypoziomowanie maszyny z możliwością zamocowania do podłoża z a pomocą śruby przelotowej.

• Zastosowanie do takich maszyn jak : wiertarki, frezarki, centra obróbcze, maszyn o przeznaczeniu specjalnym oraz tokarek szlifierek z długim łożem.

Kliny ustawcze serii PKD dostępne są standardowo w wersji z matą elastomerową B0. Dostępne są również wersje z indywidualnym doborem innej maty wibroizoalcyjnej.

4 Kliny ustawcze serii PKAK

Przykręcane do konstrukcji maszyny oraz umożliwiające kompensację różnic kątowych, szczególnie dla maszyn o wysokich wymaganiach zachowania geometrii. Wersja specjalna stosowana w maszynach CNC i innych o centralnych punktach podparcia pod maszyną.

• Klin posiada pierścień sferyczny dostosowujący kąt nachylenia podłoża do miejsca podparcia pod maszyną. Szczególnie przydatny w przypadku punktów podparcia maszyny w jej centralnej części niedostępnej z zewnątrz. Kliny usytuowane są przykładowo w narożnikach maszyny i centralnie pod maszyną w środku geometrycznym.

Pierścień stanowi ruchome łożysko służące do wyrównywania różnic kątowych między maszyną a fundamentem, np. przy nieobrobionych powierzchniach pod maszyną lub nierównościach podłoża. Klin jest mocowany do ramy maszyny, co daje wymierne korzyści w przypadku np. relokacji maszyny.

Zastosowanie do posadowienia obrabiarek CNC, wtryskarek, pras młoteczkowych. Zastosowanie klinów ustawczych umożliwia łatwą relokację maszyny i bezproblemowe jej ustawienie w innej lokalizacji. Kliny pozostają zamocowane do konstrukcji maszyny w czasie jej przenoszenia.

Kliny ustawcze serii PKAK dostępne są standardowo w wersji z matą elastomerową B0. Dostępne są również wersje z indywidualnym doborem innej maty wibroizoalcyjnej.

5 Kliny ustawcze serii PKDK

Kliny PKDK przykręcane są zarówno do podłoża jak i do konstrukcji maszyny kompensując jednocześnie różnice kątowe, szczególnie dla maszyn o wysokich wymaganiach zachowania geometrii.

Zastosowanie do maszyn CNC o centralnych punktach podparcia i przy szczególnym wymogom odnośnie maksymalnego wyrównania nierówności podłoża przy jednoczesnym zachowaniu poziomu.

• Kliny posiadają pierścień i łożysko sferyczne dostosowujące się do nierównoległych powierzchni a mocowanie realizowane jest za pomocą śruby przelotowej.

• Szczególnie korzystne rozwiązanie w przypadku maszyn o długim łożu i wysokich wymaganiach zachowania geometrii.

Kliny usytuowane są przykładowo w narożnikach maszyny i centralnie pod maszyną w środku geometrycznym. Pierścień stanowi ruchome łożysko służące do wyrównywania różnic kątowych między maszyną a fundamentem, np. przy nieobrobionych powierzchniach pod maszyną lub nierównościach podłoża.

Do regulacji klinów ustawczych znajdujących się pod obrabiarką CNC służy specjalny przedłużacz.

Kliny ustawcze serii PKDK dostępne są standardowo w wersji z matą elastomerową B0. Dostępne są również wersje z indywidualnym doborem innej maty wibroizoalcyjnej.

6 Kliny ustawcze serii PKA-AL

Klin ustawczy wykonany z aluminium o bardzo dobrych właściwościach antyerozyjnych, szczególnie odpowiedni do zastosowań w niemagnetycznych obszarach EMC i pomieszczeniach o kontrolowanej czystości (Clean room), przykręcany do konstrukcji maszyny.

• Dedykowany dla maszyn w przemyśle elektronicznym, maszyn w branży spożywczej i dla zastosowań w przemyśle opakowaniowym, chemicznym i farmaceutycznym.

Spełnia kryteria dla pomieszczeń typu Clean room. Kliny mocowane są do ramy urządzenia, co ułatwia relokację maszyny.

• Aluminiowe kliny BILZ są hartowane metodą (Hardcoat) i charakteryzują się wysoką twardością powierzchni – do 600 HV oraz bardzo dobrymi właściwościami antyerozyjnymi.

• Stopa klina jest bardzo łatwa do regulacji i szczególnie odpowiednia dla aplikacji EMV dla zastosowań urządzeń nie magnetycznych (amagnetycznych).

• Zastosowanie klinów ustawczych umożliwia łatwą relokację maszyny i bezproblemowe jej ustawienie w innej lokalizacji. Kliny pozostają zamocowane do konstrukcji maszyny w czasie jej przenoszenia.

• Podane maksymalne obciążenie składa się z obciążenia statycznego i dynamicznego maszyny.

• Wszystkie rozmiary dostępne również z łożyskiem sferycznym (K).

• Możliwa konfiguracja z matami elastomerowymi BILZ (również w wersji EPDM do zastosowań w pomieszczeniach czystych Clean room).

• Dopuszczalny zakres temperatur: od -20 °C do +80 °C.

• Kolor: Ciemnoszary

• Tolerancje ogólne zgodnie z normą ISO 2768 mK.

• Zakres obciążeń w zależności od modelu od 1900 do 7200 kg.

7 Kliny ustawcze serii PKD-AL

Klin ustawczy nie magnetyczny, spełniający wymogi dla pomieszczeń czystych typu Clean room.

• Dedykowany dla maszyn w przemyśle elektronicznym, maszyn w branży spożywczej i dla zastosowań w przemyśle opakowaniowym, chemicznym i farmaceutycznym.

Dedykowany do zastosowań w niemagnetycznych obszarach EMV i pomieszczeniach o kontrolowanej klasie czystości (Clean room), przykręcany do konstrukcji maszyny i do podłoża za pomocą śruby przelotowej.

• Podana maksymalna obciążenie składa się z obciążenia statycznego i dynamicznego maszyny.

• Wszystkie rozmiary dostępne również z łożyskiem sferycznym (K).

• Możliwa konfiguracja z matami elastomerowymi BILZ (również w wersji EPDM do zastosowań w pomieszczeniach czystych Clean room).

• Dopuszczalny zakres temperatur: od -20 °C do +80 °C.

• Kolor: Ciemnoszary

• Ogólne tolerancje zgodne z normą ISO 2768 mK.

• Zakres obciążeń w zależności od modelu od 1900 do 7200 kg.

8 Kliny ustawcze serii PKAK-AL

Łatwo regulowany klin ustawczy w wersji aluminiowej, hartowanej bardzo dobrych właściwościach antyerozyjnych, szczególnie odpowiedni dla aplikacji EMV i pomieszczeń czystych (Clean room). Przykręcany do konstrukcji maszyny i służący do kompensacji różnic kątowych. Wersja specjalna stosowana w maszynach CNC i innych o wysokich wymaganiach zachowania geometrii i centralnych punktach podparcia pod maszyną.

• Kompensacja powierzchni nierównoległych pomiędzy maszyną a podłożem za pomocą łożyska sferycznego.

• Szczególnie odpowiedni do zastosowań w przemyśle spożywczym, przemyśle opakowaniowym, chemicznym i farmaceutycznym i elektronicznym.

Kliny są mocowane do maszyny co ułatwia jej ewentualną relokację.

• Zakres obciążeń w zależności od modelu od 1900 do 7200 kg.

• Podane maksymalne obciążenie składa się z obciążenia statycznego i dynamicznego maszyny.

• Możliwa konfiguracja z matami elastomerowymi BILZ (również w wersji EPDM do zastosowań w pomieszczeniach czystych).

• Dopuszczalny zakres temperatur: od -20 °C do +80 °C.

• Kolor: Ciemnoszary

• Ogólne tolerancje zgodne z normą ISO 2768 mK.

• Zakres obciążeń w zależności od modelu od 1900 do 7200 kg.

9 Kliny ustawcze serii PKDK-AL

Łatwo regulowany klin ustawczy w wersji aluminiowej o bardzo dobrych właściwościach antyerozyjnych, szczególnie odpowiedni dla aplikacji EMV i pomieszczeń czystych (Clean room). Klin mocowany jest do maszyny i do podłoża. Umożliwia kompensację powierzchni nierównoległych pomiędzy maszyną a podłożem poprzez zastosowania łożyska sferycznego.

• Szczególnie zastosowań w branży elektronicznej, w przemyśle spożywczym, opakowaniowym, chemicznym i farmaceutycznym.

• Zakres obciążeń w zależności od modelu od 1900 do 7200 kg.

• Kliny w wersji aluminiowej są hartowane anodowo (Hardcoat) i wyróżniają się wysoką twardością powierzchni – aż do 600 HV oraz bardzo dobrymi właściwościami antyerozyjnymi.

• Stopa klina jest bardzo łatwa do regulacji i szczególnie odpowiednia dla aplikacji EMV.

• Podane maksymalne obciążenie składa się z obciążenia statycznego i dynamicznego maszyny.

• Możliwa konfiguracja z matami elastomerowymi BILZ (również w wersji EPDM do zastosowań w pomieszczeniach czystych).

• Dopuszczalny zakres temperatur: od -20 °C do +80 °C.

• Kolor: Ciemnoszary

• Ogólne tolerancje zgodne z normą ISO 2768 mK.

Zostaw swój e-mail
do kontaktu z nami