Platformy stołowe BILZ z membranowymi izolatorami pneumatycznymi BiAir® i kontrolą poziomu Nasze platformy stołowe BILZ – ekonomiczne i wysokiej jakości rozwiązanie w zakresie techniki wibracyjnej

Małe urządzenia do pomiaru powierzchni i chropowatości lub mikroskopy są często ustawiane na istniejących stołach laboratoryjnych i stołach roboczych. Jeśli podczas pierwszego uruchomienia zostanie stwierdzone, że wibracje otoczenia prowadzą do dużych odchyleń pomiarowych, jest to niedopuszczalne z punktu widzenia zapewnienia jakości i użytkownika.

Platformy stołowe BILZ w połączeniu z membranowymi amortyzatorami pneumatycznymi BiAir® i związaną z nimi kontrolą poziomu są ekonomicznym i wysokiej jakości rozwiązaniem zapobiegającym tym problemom. Różne ciężary detali i dynamiczne zmiany ciężaru są automatycznie kompensowane pneumatycznie, przy jednoczesnej dużej elastyczności w odniesieniu do przyszłych lokalizacji.

Zostaw swój e-mail
do kontaktu z nami