Mechaniczne systemy poziomowania

Efektywny system regulacji poziomu dla izolatorów pneumatycznych w połączeniu z najwyższą stabilnością poziomu realizowany jest przy pomocy mechanicznych lub elektronicznych czujników położenia. Mechaniczne systemy samopoziomujące stosowane są jako uzupełnienie kompletu poduszek pneumatycznych typu FAEBI lub BiAir w celu lepszej optymalizacji pracy. Składają się one z kilku zaworów serii LCV oraz PVM i zapewniają skuteczność izolacji drgań powyżej 95 %.

Mechaniczno-pneumatyczne systemy regulacji poziomu Bilz stanowią istotny element zapewniający optymalne funkcjonowanie izolacji drgań za pomocą gumowych poduszek FAEBI® i FAEBI®-HD lub membranowych poduszek BiAir®. Skutecznie eliminują niepożądane uginanie się izolatorów lub przechylenie maszyny, które mogą być spowodowane zmianami obciążenia w przypadku maszyn lub urządzeń posadowionych na poduszkach pneumatycznych.

Zasada działania

Podczas pracy maszyn i urządzeń posadowionych na poduszkach pneumatycznych może występować

nierównomierny rozkład mas połączony ze znaczną dynamiką pracy maszyny. System regulacji położenia MPN umożliwia stabilizację pracy i utrzymanie poziomu poprzez automatyczne dopompowywanie lub upuszczanie powietrza z poduszek pneumatycznych za pomocą zaworów proporcjonalnych typu PVM lub LCV. Dokładność poziomowania w zależności od typu czujników położenia: PVM® – Ventil ± 0,01 mm, LCV® – Ventil ± 0,1 mm.

Wymaganą wysokość wibroizolatora/wibroizolatorów pneumatycznych uzyskać można poprzez odpowiednie ustawienie obrotowego pierścienia znajdującego się na zaworze. System składa się przeważnie z trzech niezależnie regulowanych obwodów (np. 3 zawory i 4 poduszki pneumatyczne).

W przypadku zastosowania większej ilości poduszek stosowane jest łączenie ich w symetryczne grupy a każda z nich sterowana jest za pomocą zaworu poziomującego. Powietrze zasilające poduszki doprowadzane jest przez rozdzielacze typu „T” i łączone do trzech zaworów PVN/LCV poziomujących system.

1 System samopoziomujący wykorzysujący zawory typu MPN-LCV

Bardzo wytrzymały, ocynkowany galwanicznie zawór proporcjonalny o dokładności poziomowania 0,1 mm do zapobiegania przechyleniom wynikającym ze zmian obciążenia. Poziom jest ciągle monitorowany za pomocą tłoka. Pozycja tłoka jest bezpośrednio przekazywana na suwak zaworu, co skutkuje odpowiednim napełnieniem lub odpompowaniem poduszki pneumatycznej.

Ustawienie pożądanego poziomu odbywa się poprzez obrót ryflowanego pierścienia regulacyjnego. Zadany poziom utrzymywany jest z dokładnością do ± 1/10 mm. Standardowo stosuje się trzy zawory regulacyjne, do których podłączony jest zespół przygotowania powietrza który służy do ograniczenia ciśnienia systemowego do maksymalnie 6 barów, usuwania kondensatu i oczyszczania sprężonego powietrza z zanieczyszczeń stałych (rdza i kurz).

Charakterystyka :

• Zawór proporcjonalny ocynkowany galwanicznie

• Dokładność powrotu wynosi ± 1/10 mm

• Za pomocą zaworu dławiącego można zmniejszyć przepływ powietrza, jeśli system regulacji wykazuje tendencję do przekroczenia poziomu.

• Jakość sprężonego powietrza musi być zgodna z normą ISO 8573-1:2010: Klasa powietrza 3.4.3

• Dostawa obejmuje kompletne zestawy z trzema zaworami regulacyjnymi oraz wszystkimi niezbędnymi przewodami i złączkami do 4 poduszek pneumatycznych. Oczywiście wszystkie te komponenty są dostępne również jako części zamienne.

• Opcjonalnie dostępne: zawór dławiący do zmniejszenia przepływu powietrza, jeśli system regulacji wykazuje tendencję do zbyt dużych wychyłów.

2 System samopoziomujący wykorzysujący zawory typu MPN-PVM

Wysokoprecyzyjny zawór proporcjonalny chromowany o dokładności poziomowania 0,01 mm, zapobiegający przechyleniom wynikającym ze zmian obciążenia. Poziom jest ciągle monitorowany za pomocą tłoka. Pozycja tłoka jest bezpośrednio przekazywana na suwak zaworu, co skutkuje odpowiednim napełnieniem lub odpompowaniem poduszki pneumatycznej.

Ustawienie pożądanego poziomu odbywa się poprzez obrót ryflowanego pierścienia regulacyjnego. Zadany poziom utrzymywany jest z dokładnością do ± 1/100 mm. Standardowo stosuje się trzy zawory regulacyjne, do których podłączony jest zespół przygotowania powietrza który służy do ograniczenia ciśnienia systemowego do maksymalnie 6 barów, usuwania kondensatu i oczyszczania sprężonego powietrza z zanieczyszczeń stałych (rdza i kurz).

Charakterystyka :

• Chromowany zawór proporcjonalny

• Dokładność powrotu wynosi ± 1/100 mm

• Wymagana jest jakość sprężonego powietrza zgodna z normą ISO 8573-1:2010: Klasa powietrza 2.4.2, poniżej 15°C: Klasa powietrza 2.3.2

• Dostawa obejmuje kompletne zestawy z trzema zaworami regulacyjnymi oraz wszystkimi niezbędnymi przewodami i złączkami do 4 poduszek pneumatycznych. Oczywiście wszystkie te komponenty są dostępne również jako części zamienne.

• Opcjonalnie dostępne: zawór dławiący do zmniejszenia przepływu powietrza, jeśli system regulacji wykazuje tendencję do zbyt dużych wychyłów.

Zostaw swój e-mail
do kontaktu z nami