Maty KRAIBURG do ochrony budynków

3 Maty KRAIBURG do ochrony budynków

Za pomocą wysokiej jakości produktów PURASYS vibrafoam oraz PURASYS vibradyn wykonanych z pianki poliuretanowej o strukturze mieszanej lub zamkniętokomórkowej, można realizować wymagające projekty z zakresu izolacji drgań i izolacji dźwiękowej. Dzięki szerokiemu spektrum standardowych typów o szczegółowych parametrach, możliwe jest uzyskanie niskich częstotliwości rezonansowych w całym zakresie obciążenia.

Dzięki zamkniętej strukturze komórek w produkcie PURASYS vibradyn, możliwa jest bezproblemowa izolacja nawet poniżej poziomu wód gruntowych. PURASYS vibrafoam oraz PURASYS vibradyn wyróżniają się trwałą i stałą skutecznością izolacją oraz doskonałymi właściwościami chemicznymi, które pozwalają na pracę w temperaturach od -30 °C do +70 °C oraz zapewniają wysoką odporność na działanie wody, betonu, olejów, rozcieńczonych kwasów i zasad. Nawet krótkotrwałe wzrosty temperatury i obciążenia, przekraczające zakładane wartości, nie powodują trwałych uszkodzeń produktów.

Maty vibrafoam jako izolacja drgań z wykorzystaniem pianki poliuretanowej

PURASYS vibrafoam to elastomer komórkowy, wykonany z specjalnego polieteru poliuretanowego. Elastomery są stosowane w przemyśle maszynowym oraz budownictwie do izolacji drgań. Zarówno elastomery obciążone ściskaniem, jak i ścinaniem wykazują doskonałe właściwości izolacyjne.Ten zaawansowany elastomer PUR może być stosowany jako płaska mata do oddzielania elementów konstrukcyjnych, może być również dostosowywany do geometrii konkretnego elementu.

Oferowanych jest 13 standardowych materiałów typu PURASYS oznaczonych jako SD 10 do SD 1900 które pokrywają zakres obciążeń statycznych od 0,01 do 1,9 N/mm². Są to produkty dla indywidualnych opracowań projektowych opartych na wcześniejszej analizie. Hałas i wibracje generowane przez pojazdy mechaniczne, w tym samochody i tramwaje, mogą powodować znaczne zakłócenia w budownictwie mieszkalnym i przemysłowym. Jednocześnie zakłady produkcyjne i fabryki są kolejnym źródłem uciążliwych drgań.

Bez odpowiednich środków ochrony budynków, drgania mogą w dłuższym okresie prowadzić do uszkodzeń konstrukcji budowlanych. Komfort użytkowania budynków spada, ponieważ wewnątrz budynku mogą występować bardzo silne wibracje, a drgające ściany i sufity pobudzają powietrze do drgania. W rezultacie pojawia się hałas wtórny. Inny aspekt stanowią laboratoria i instytuty badawcze usytuowane w gęstej zabudowie są równie narażone na drgania odchodzące z otoczenia. W takim przypadku przyczynia się to do zakłócania lub wręcz uniemożliwienia przeprowadzania badań naukowych.

Przykłady zastosowań

a) Ułożenie mat na całej powierzchni pod budynkiem.

W przypadku pełnopowierzchniowego układania produktów PURASYS, maty elastomerowe są układane na płycie nośnej co umożliwia elastyczne oddzielenie całej płyty fundamentowej od gruntu. Ten sposób wykonania jest stosunkowo prosty i nie wymaga zmian w konstrukcji budynku. Ponadto, zazwyczaj układanie mat elastomerowych można przeprowadzić szybko i nie jest to skomplikowane.

b) Ułożenie mat w pasach, na liniach fundamentów budynku.

Wibroizolacja budynków w postaci pasów stosowana jest w przypadku budynków z prostymi liniami fundamentów. Dzięki celowym założeniom projektowym szerokość pasów fundamentowych może być dostosowana w taki sposób, aby produkty PURASYS były optymalnie wykorzystane, co pozwala osiągnąć najefektywniejszą izolację. Ten sposób wykonania umożliwia również izolację poszczególnych pięter. Często podłoga piwnicy jest również oparta na elastycznych pasach wibroizolacji wykonanej w odpowiednich odstępach od siebie.

c) Punktowe ułożenie mat na fundamentach budynku.

Punktowe ułożenie mat wibroizolacyjnych idealnie nadaje się do budowli z fundamentami punktowymi. Ponadto istnieje możliwość izolowania poszczególnych pięter, które opierają się na słupach i poprzez to nie jest wymagana izolacja całego budynku. Jeśli budynek jest budowany na palach, co często wiąże się z dużymi obciążeniami na niewielkich powierzchniach i często niemożliwe jest zmniejszenie obciążenia poprzez zmiany konstrukcyjne. W takich przypadkach wykorzystywane są produkty z serii PURASYS vibradyn HL.

d) Izolacja ścian fundamentowych jako wibroizoalcja pionowa.

Dodatkowo do izolacji poziomej zaleca się także izolację pionową – izolację ścian fundamentowych bocznych. Dzięki temu, w przypadku budynków podpiwniczonych, boczne ściany mogą być całkowicie lub częściowo izolowane od drgań dochodzących z otoczenia. Ten sposób wykonania może również być zastosowany do istniejących budynków jako modyfikacja podczas np. renowacji budynku.

Produkty PURASYS wykonane z poliuretanu oferują różnorodne rozwiązania do minimalizacji przenoszenia się drgań i wstrząsów. Fachowo wykonane elastyczne podłoża nie tylko zwiększają wartość rynkową budynków, ale także pozwalają na łączenie mieszkalnictwa, transportu i użytkowania przemysłowego na niewielkiej przestrzeni.

Przy wyborze produktów istotną rolę odgrywa również poziom wód gruntowych, na przykład w przypadku budynków podpiwniczonych. Tylko pianki poliuretanowe o zamkniętej strukturze, takie jak PURASYS vibradyn, praktycznie nie wchłaniają wody i mogą pełnić swoją rolę nawet w tych warunkach. Seria produktów PURASYS vibrafoam i PURASYS vibradyn może być wykorzystywana w różnych wariantach elastycznego podłoża budynku, zarówno jako pełnopowierzchniowa, pasywna lub jako wobroizolacja punktowa.

Typ VIBRAFOAM

Oferowanych jest 13 standardowych materiałów typu PURASYS oznaczonych jako SD 10 do SD 1900 które pokrywają zakres obciążeń statycznych od 0,01 do 1,9 N/mm². Są to produkty dla indywidualnych opracowań projektowych opartych na wcześniejszej analizie.

 

Zostaw swój e-mail
do kontaktu z nami