Laboratoria Noise Free

Laboratoria tego typu podlegają wyjątkowo restrykcyjnym wymogom dotyczącym izolacji drgań których źródła emisji mogą znajdować się nawet w dużej odległości od laboratorium a przykładowy schemat realizacji obrazuje skalę oczekiwanej przez klienta dokładności.

Laboratoria określane jako NOISE FREE czyli w pełni odizolowane od wpływu jakichkolwiek zakłóceń z otoczenia wymagają ściśle wyspecjalizowanej oceny sytuacji i wymogów stawianym przez klienta.

Znajduje tu zastosowanie technika aktywnego tłumienia drgań przy pomocy zaawansowanych elektronicznych systemów sterowania działających w czasie rzeczywistym.

W tym celu stworzono zestawienie ogólnych  kryteriów dotyczących wibracji. Kryteria te służą projektantom urządzeń i maszyn wrażliwych na wibracje z otoczenia.

Wykres przedstawia ogólne kryteria dotyczące wibracji oddziałujących na urządzenia precyzyjne i ludzi w zakładach produkcyjnych i pomieszczeniach biurowych. Kryteria te często przedstawiane są za pomocą krzywych obrazujących przebiegi poziomu drgań (VC) jako cztery wytyczne ISO. Dotyczą one wpływu drgań na ludzi i sprzęt w różnych typach budynków lub środowiskach.

Procesy produkcji precyzyjnej, testowania i pomiarów są bardzo wrażliwe na wibracje, które często pochodzą zarówno ze źródeł wewnętrznych, takich jak ruch pieszy, wentylatory i pompy, jak i zewnętrznych źródeł otoczenia, takich jak ruch uliczny, budownictwo i inne pobliskie działania przemysłowe.

Do grona klientów należą instytuty badawcze oraz firmy z dziedziny nanotechnologii , hi-end oraz laboratoria rozwojowe stawiające najbardziej nawet wygórowane wymagania dotyczące separacji wpływów zakłóceń z otoczenia.

Przykład zastosowania fundamentu pod urządzenia wysoko precyzyjne w laboratorium NOISE FREE (IBM)

Realizacje

Zostaw swój e-mail
do kontaktu z nami