Laboratoria HighTech & Półprzewodniki

Urządzenia o bardzo wysokich wymaganiach dotyczących separacji drgań pochodzących z otoczenia wymagają szerokiej gamy dedykowanych rozwiązań techniki tłumienia drgań. Technika aktywnego tłumienia drgań przy pomocy zaawansowanych elektronicznych systemów sterowania działających w czasie rzeczywistym stosowana jest głównie w instytutach badawczych i laboratoriach rozwojowych.

Znajduje ona także zastosowanie w nanotechnologii, produkcji półprzewodników (semiconductor) oraz optyce laserowej. Do grupy odbiorców należą również instytuty zajmujące się zastosowaniami z dziedziny „Vacuum technology” oraz technologiami materiałowymi.

Uniwersytety i instytuty badawcze z dziedziny nanotechnologii oraz biotechnologii wymagają wysoce indywidualnego opracowania projektów izolacji drgań uwzględniającego najbardziej wygórowane wymagania otoczenia pracy urządzeń.

W laboratoriach o najwyższych wymogach tzw. „NOISE FREE LAB” stosowane są platformy z dodatkową masą sejsmiczną obniżającą środek ciężkości urządzenia. Platformy te gwarantują jednocześnie stabilność całej konstrukcji oraz powtarzalność parametrów pomiarów.

Realizacje

Zostaw swój e-mail
do kontaktu z nami