Elastomerowe podkłady punktowe

Wibracje, które występują w budynkach, stanowią problem z wielu powodów. Po pierwsze znacząco obniżają jakość życia i pracy, a po drugie, mogą prowadzić do uszkodzeń budynku w dłuższej perspektywie czasowej. Elastyczne łożyska z poliuretanu otwierają różne możliwości w przeciwdziałaniu tym ograniczeniom kiedy duża masa spoczywa na niewielkiej powierzchni i nie ma możliwości zmniejszenia obciążenia za pomocą zmian konstrukcyjnych.

Do takich przypadków należą ciężkie maszyny lub punktowe łożyska w postaci słupów, na przykład w budynkach. Elastyczne łożyska wykonane z poliuretanu o podwyższonych wymaganiach – Vibradyn HL 3000 / HL 6000 spełniają wyjątkowo restrykcyjne wymagania dotyczące obciążenia. Dla zastosowań projektowych o podwyższonych wymaganiach KRAIBURG PuraSys oferuje dwa nowo opracowane łożyska: HL 3000 i HL 6000. Mogą one przyjąć obciążenia do 3,0 N/mm2 lub 6,0 N/mm2.

Ze względu na swoją wysoką gęstość, oba nowe produkty wyraźnie wyróżniają się spośród dotychczasowych. Takie łożyska o wysokim obciążeniu pozwalają na izolację poszczególnych pięter, które spoczywają na słupach, zamiast izolacji całego budynku. To umożliwia znaczne oszczędności materiałowe, dzięki czemu w połączeniu z prostą obróbką można zaoszczędzić nie tylko koszty, ale także czas.

Dane techniczne:

Typ HL 3000

Stałe obciążenie statyczne : do 3,00 [N/mm˛]

Zakres obciążenia dynamicznego : do 4,50 [N/mm˛]

Obciążenie szczytowe : do 10,5 [N/mm˛]

Grubości : 12,5 mm oraz 25 mm

Wymiary mat : szerokość 0,5 m / długość 2,0 m

Typ HL 6000

Stałe obciążenie statyczne : do 6,00 [N/mm˛]

Zakres obciążenia dynamicznego : do 9,00 [N/mm˛]

Obciążenie szczytowe : do 18,0 [N/mm˛]

Grubości : 12,5 mm oraz 25 mm

Wymiary mat : szerokość 0,5 m / długość 2,0 m

Wsparcie przy wyborze produktu

Jako model wykorzystuje się często układ masy i sprężyny. W zależności od obciążenia występują różne częstotliwości własne, które muszą być niższe niż częstotliwość zakłóceń. Podczas opracowywania wytrzymałych łożysk firmie KRAIBURG udało się ponownie osiągnąć bardzo niskie częstotliwości własne. Dla grubości 25 mm dla łożyska HL 3000 wynosi około 12 Hz, a dla łożyska HL 6000 około 15 Hz, jak potwierdziły pomiary przeprowadzone przez Politechnikę Monachijską. Nowe łożyska oferują również wysoką jakość serii vibrafoam i vibradyn pod względem pozostałych właściwości. Zakres temperatury wynosi od -30°C do +70°C i pozwala na krótkotrwałe obciążenia. Odporność na wodę, oleje, rozcieńczone kwasy i zasady jest również częścią właściwości materiałowych, podobnie jak dobra wytrzymałość na rozciąganie.

Przy przygotowaniu ofert dla klientów wykorzystywane są obliczenia wykonywane indywidualnie dla danego projektu, co pozwala na precyzyjne dobranie wielkości i rodzaju maty. Dodatkowo do dyspozycji przedstawiony jest szeroka paleta szczegółowych kart katalogowych obrazujących zakresy obciążeń i częstotliwości. Tak wygenerowane właściwości statyczne i dynamiczne jako funkcję wymiarów geometrycznych i obciążenia stanowią istotną pomoc w doborze odpowiednego produktu.

Zalety zastosowania produktów KRAIBURG zamiast popularnych i tańszych produktów z gumy

W dziedzinie izolacji wibracji w budownictwie i kolejnictwie stosuje się różne materiały. Na pierwszy rzut oka, niektóre z tych materiałów mogą wydawać się tańsze niż PURASYS vibrafoam/vibradyn. Dlaczego jednak, mimo pozornie niższych kosztów alternatywnych elastomerów z gumy, powinniście Państwo wybierać PURASYS vibrafoam/vibradyn do izolacji wibracji ? Wyjaśnia ta porównawcza analiza między produktami PUR firmy PuraSys a elastomerami alternatywnymi ze zwykłej gumy lub kauczuku.

PURASYS vibrafoam / vibradyn
Elastomery z kauczuku lub z gumy
Elastomery mikrokomórkowe

 • Dopuszczalne gęstości od 150 do 1000 kg/m3
 • Struktura komórkowa pianki PUR pozwala na kompresję objętościową
 • Prawie liniowa charakterystyka w zakresie długotrwałych obciążeń statycznych

Wytrzymałość dynamiczna materiału

 • Niski stosunek sztywności statycznej do dynamicznej
 • Niskie częstotliwości własne i niski współczynnik strat mechanicznych produktów z pianki PUR prowadzą do wysokiej efektywności w izolacji wibracji
 • Wysoka nośność dzięki stosunkowo dużej granicy obciążenia statycznego i niskiemu odkształceniu pod wpływem ciśnienia

Produkty PURASYS z pianki PUR są odporne na wiele rodzajów substancji chemicznych, takich jak

 • Benzyna
 • Oleje mineralne
 • Tłuszcze mineralne
 • Rozcieńczone kwasy
 • Rozcieńczone zasady

Produkty PURASYS vibrafoam/vibradyn charakteryzują się również

 • Wysoką odpornością na zużycie
 • Bardzo dobrymi właściwościami rozciągania i wytrzymałością na rozerwanie
 • Wysoką zdolnością do powrotu do pierwotnego kształtu
 • Wysoką elastycznością odkształcenia
 • Niskim zużyciem
 • Brakiem kruchości
 • Dobrą elastycznością w niskich temperaturach
 • Bardzo dobrymi właściwościami starzenia się dzięki lepszej odporności na promieniowanie UV i ozon
 • Długą trwałością

Testy wytrzymałości mechanicznej z 12,5 milionami cykli obciążenia wykazują tylko niewielkie zmiany poniżej 10%

 • Stabilność wobec hydrolizy i odporność na bakterie umożliwiają stosowanie w branży budowlanej i kolejowej

Zakres temperatury eksploatacji wynosi od -30°C do +70°C

 • Możliwość użycia w różnych warunkach klimatycznych.
Materiały kompaktowe lub spienione

 • Wysoka masa mat gumowych w porównaniu do matami z PUR
 • Elastyczność jest często osiągana tylko przez kształtowanie, a specjalne geometrie produktów mogą być produkowane tylko przez formowanie
 • Brak lub niewielka kompresja objętościowa
 • Silny progresywny wzrost krzywej sztywności jest niekorzystny dla izolacji wibracji

Wytrzymałość materiału

 • Stosunek sztywności statycznej do dynamicznej jest znacznie wyższy niż w przypadku produktów z PUR, co prowadzi do gorszych właściwości dynamicznych w porównaniu z produktami PURASYS z pianki PUR

Elastomery gumowe twardnieją z czasem

 • Stosowane środki zmiękczające migrują z czasem

Ze względu na podwójne wiązania w łańcuchach molekularnych są mniej odporne na utlenianie i promieniowanie UV

 • Elastomery gumowe stają się kruche z czasem i tracą elastyczność

Zakres temperatury eksploatacji zależy od rodzaju i sięga do +100°C

 • Elastomery gumowe nie są odporne na paliwa, oleje mineralne i tłuszcze mineralne.

Zostaw swój e-mail
do kontaktu z nami