Ciche laboratorium jako korzyść z rozwiązań wibroizolacyjnych Bilz nawet w najbardziej wymagających warunkach

Szybki postęp nanotechnologii w zakresie badania, przetwarzania i produkcji najmniejszych komponentów i cząsteczek stawia zupełnie nowe wyzwania przed planowaniem laboratoriów. Oprócz optymalizacji systemów technicznych do prób i eksperymentów z najwyższymi rozdzielczościami, coraz większego znaczenia nabierają również zakłócenia zewnętrzne, takie jak wibracje podłogi, pola elektromagnetyczne, hałas powietrzny, temperatura, ciśnienie powietrza i wahania wilgotności.

Bilz Vibration Technology AG wychodzi naprzeciw rosnącym wymaganiom przemysłu i badań, opracowując rozwiązania i systemy, które nieustannie przesuwają granice tego, co jest fizycznie możliwe.

Kompetencja firmy Bilz polega na opracowywaniu i produkcji systemów wibroizolacji, które umożliwiają montowanie zestawów eksperymentalnych i fundamentów laboratoryjnych bez rezonansu i przy ekstremalnie niskich częstotliwościach.

Ponadto oferowany jest projekt i montaż izolacji akustycznej oraz kompensacji pola magnetycznego. Aby projekt był bezbłędny, ważne jest uwzględnienie wyżej wymienionych czynników wpływających już na etapie planowania. Bilz wspiera swoich klientów bogatym doświadczeniem w planowaniu i wspólnie z nimi przygląda się całemu projektowi. Istnieje wiele standardowych i specjalnych rozwiązań (np. łożyska platform) do modernizacji istniejących systemów i instalacji. Bilz ma dobrze znane referencje z przemysłu i badań oraz najlepszą reputację, między innymi z MPI-Stuttgart, IBM i ETH w Zurychu.

Ten post dostępny jest także w języku: Русский (Rosyjski)

Zostaw swój e-mail
do kontaktu z nami