Automotive CNC & maszyny przemysłowe

Obrabiarki CNC wymagają stabilnego podłoża oraz jednolitego posadowienia dlatego ustawia się je w większości przypadków na fundamencie blokowym.

W wyjątkowych przypadkach gdy konstrukcja obrabiarki posiada odpowiednią sztywność konstrukcji możliwe jest podparcie punktowe na sferycznych wibroizolatorach klinowych wyposażonych w okładziny elastomerowe tłumiące drgania.

Na platformach stalowych ustawiane są obrabiarki o mniejszej masie i wymiarach. Pod platformą stalową lub pod blokiem fundamentowym na którym znajduje się obrabiarka CNC zamontowane są pneumatyczne izolatory drgań.

W przypadku maszyn produkcyjnych konieczna jest indywidualna ocena danego projektu. Częstym rozwiązaniem jest bezpośrednia integracja wibroizoaltorów (poduszek pneumatycznych) polegająca na ich zamontowaniu pomiędzy stopami maszyny a podłożem. Jest to proste i bardzo skuteczne rozwiązanie.

Temat obrabiarek CNC związany jest z zapewnieniem stabilnych warunków pracy pod względem izolacji drgań generowanych w otoczeniu maszyny. W większości przypadków producenci obrabiarek CNC nie zalecają stosowania wibrizolatorów bezpośrednio pod stopami maszyny. W takim przypadku możliwe są dwie konfiguracje:

1

Ustawienie obrabiarki CNC na dodatkowej platformie stalowej pod którą w narożnikach znajdują się cztery (lub ich wielokrotność) poduszki pneumatyczne typu BiAir. (tu odnośnik do produktu poduszki BiAir)

Zastosowanie systemu poduszek pneumatycznych typu BiAir gwarantuje redukcję drgań na poziomie powyżej 98 % oraz łatwą relokację maszyny w przypadku wymaganej zmiany jej lokalizacji w hali produkcyjnej.

2

W przypadku obrabiarek o bardzo dużej dynamice pracy i małej sztywności własnej ramy maszyny stosowane są fundamenty pod całą obrabiarką. Pod blokiem fundamentowym montowane są poduszki pneumatyczne serii BiAir. (tu odnośnik do fundamentów maszyn).

 

3

Pośrednią alternatywę przy posadowieniu obrabiarki CNC jest ustawienie jej na klinach wibroizolacyjnych typu PKAK wyposażonych w sferyczny pierścień stalowy (tu odnośnik do lnów nastawnych PK) oraz podkładkę z maty elastomerowej  (tu odnośnik do mat elastomerowych BILZ) o stałych parametrach zachowania poziomu.

4

Schemat nr 10

MASZYNY PRZEMYSŁOWE

W większości przypadków optymalnym rozwiązaniem jest montaż wibroizolatorów w miejscach podparcia.

W zależności od konstrukcji maszyny czy urządzenia stosowane są poduszki pneumatyczne FAEBI (odnośnik), BiAir, (odnośnik), wibroizolacyjne kliny nastawne PK (odnośnik) lub maty elastomerowe (odnośnik), usytuowane w miejscach podparcia z podłożem.

 

 

W większości przypadków optymalnym rozwiązaniem jest montaż wibroizolatorów w miejscach podparcia.

W zależności od konstrukcji maszyny czy urządzenia stosowane są poduszki pneumatyczne FAEBI (odnośnik), BiAir, (odnośnik), wibroizolacyjne kliny nastawne PK (odnośnik) lub maty elastomerowe (odnośnik), usytuowane w miejscach podparcia z podłożem.

 

Realizacje

Zostaw swój e-mail
do kontaktu z nami