Aktywne systemy tłumienia

Systemy aktywnej izolacji drgań z zaawansowaną regulacją w czasie rzeczywistym, umożliwiające kontrolę aż w 6 stopniach swobody oraz spełniające najwyższe wymagania w zakresie izolacji, czasu ustalania poziomu i stabilności poziomu.

Aktywne izolatory drgań generują przeciwdziałającą siłę przesuniętą o 180° fazowo za pomocą odpowiedniego sterowania, gdzie izolatory jednocześnie pełnią rolę aktywatorów. Dodatkowo minimalizowane jest wzmocnienie rezonansowe w obszarze częstotliwości własnych izolatorów.

W przypadku aktywnej izolacji drgań zachowanie systemu zagwarantowane jest dzięki zastosowaniu aktywnie sterowanych elementów (aktuatorów). Dzięki temu osiąga się lepsze właściwości systemu niż w przypadku czysto pasywnych izolatorów. Dotyczy to dwóch właściwości izolatorów: izolacji drgań oraz zachowania dynamicznego po poddaniu działaniu sił i zakłóceń.

Zastosowanie :

– maszyny pomiarowe / w zakresie poniżej 1 µm (AIS)

– wieloosiowe systemy tłumienia drgań do mikroskopów

– laboratoria High Tech

1 Aktywny system tłumienia drgań typu AIS w 3 lub 6 stopniach swobody.

Aktywna izolacja drgań z zaawansowaną regulacją w czasie rzeczywistym, spełniająca najwyższe wymagania dotyczące izolacji, czasu ustalania poziomu i stabilności poziomu. Ten modularny system działa bez generowania uciążliwego ciepła, zmian w polu magnetycznym lub dużego zużycia energii elektrycznej.

– typowa masa systemu wraz z fundamentem / maszyną 800 kg – 120 000 kg

– częstotliwość rezonansowa własna pionowa 1,2 – 2,5 Hz

– częstotliwość rezonansowa własna pozioma 0,8 – 1,9 Hz

– zakres regulacji aktywnej 0 – 15 Hz

W systemie AIS™ (Aktywny System Izolacji) aktywna regulacja znacząco poprawia izolację drgań, eliminując wzmocnienie zachodzące w rezonansie, jednocześnie nie pogarszając charakterystyk w wyższych częstotliwościach. AIS™ zachowuje swoje aktywne właściwości na całej długości roboczej (skoku) tłoka elementu pneumatycznego.

W przypadku aplikacji dynamicznych aktywne zachowanie systemu skraca czasy ustalania poziomu po wprowadzeniu zakłócenia. System ten jest szybszy w osiągnięciu spoczynku i uzyskuje krótsze czasy cyklu w zadaniach pomiarowych z ruchami pozycjonującymi w porównaniu do systemów pasywnych. Niezwykłość tego systemu polega na zastosowaniu zasady działania mechanizmu pneumatycznego, który obejmuje bardzo szeroki zakres dynamiczny, nawet dla bardzo ciężkich maszyn.

Dzięki wyjątkowo szybkim zaworom, szerokość pasma regulacji sięga nawet 300 Hz. System reaguje w czasie rzeczywistym i jest na tyle szybki, że nie wymaga regulacji sygnałem wyprzedzającym feed-forward.

Systemy AIS stosuje się często do izolacji mikroskopów elektronowych. Mikroskop elektronowy jest urządzeniem o wysokich wymogach dotyczących poziomu drgań mechanicznych. System AIS™ może być stosowany z trzema lub sześcioma aktywnie regulowanymi stopniami swobody (DOF).

System ten może być dostosowany do różnych zastosowań, w zależności od potrzeb. W przypadku trzech aktywnie regulowanych stopni swobody używane są trzy kontrolery skierowane pionowo, które aktywnie regulują pozycję pionową oraz obrót wokół obu osi poziomych.

Pozostałe stopnie swobody są pasywnie regulowane przez membrany. W przypadku użycia 6 aktywnie regulowanych stopni swobody, dodatkowo wykorzystywane są poziome poduszki powietrzne typu HAB. W tej konfiguracji stosuje się sześć kontrolerów, które są rozmieszczone zarówno pionowo, jak i poziomo.

Charakterystyka i zalety:

 • Aktywna elektroniczno-pneumatyczna izolacja drgań z możliwością regulacji do aż sześciu stopni swobody.
 • Możliwość dodawania modułów umożliwiająca rozbudowę z 3 stopni swobody DOF na 6 stopni swobody DOF nawet w późniejszym czasie eksploatacji.
 • Wysoce efektywna izolacja drgań bez nadmiernego wzmocnienia w zakresie rezonansu.
 • Optymalna dokładność pozycjonowania w kierunku pionowym i poziomym.
 • Minimalne ugięcie i bardzo szybki czas stabilizacji po zmianie obciążenia maszyny w czasie jej dynamicznej pracy.
 • Wysoce wydajna regulacja w czasie rzeczywistym.
 • Sterownik programowalny PLC, interfejs CAN-Bus oraz dedykowany kontroler i wysoko-dynamiczny zawór proporcjonalny dla każdego stopnia swobody.
 • Każdy kontroler wyposażony jest w mikroprocesor oraz wbudowane, wysoko-rozdzielcze sensory pozycji, ciśnienia i przyspieszenia.
 • Przyjazne dla użytkownika, inteligentne oprogramowanie do uruchamiania i diagnostyki.
 • Łatwa cyfrowa możliwość przełączania między trybem skanowania (w trakcie czułych na zakłócenia operacji maszyny) a trybem obciążania (przy zmianie obciążenia w trakcie pracy maszyny).
 • Nie wymaga sygnału feedforward.
 • Brak uciążliwego generowania ciepła, zmian w polu magnetycznym lub wysokiego zużycia energii, jak w przypadku aktuatorów elektromagnetycznych / silników liniowych.

2 Aktywny stołowy system tłumienia drgań typu E-STABLE

Platforma stołowa z aktywną izolacją drgań w 6 stopniach swobody dla lekkiego sprzętu stołowego takiego jak mikroskopy czy wagi elektroniczne. System tłumienia drgań oparty jest na zastosowaniu aktuatorów typu Voice-Coil.

Aktywna platforma stołowa typu „E-Stable mini” oferuje aktywną regulację w 6 stopniach swobody, co umożliwia doskonałą izolację drgań dla lekkiego sprzętu stołowego. Różne parametry i wykresy można bezpośrednio wyświetlać na monitorze LCD. Dzięki aluminiowej płycie górnej i specjalnej obudowie urządzenie nadaje się do użytku w pomieszczeniach czystych typu „Clean room”.

– typowa masa urządzenia na platformie 1 kg – 120 kg

– częstotliwość rezonansowa własna pionowa > poniżej 1 Hz

– częstotliwość rezonansowa własna pozioma > poniżej 1 Hz

– rodzaj regulacji aktywnej : Voice-Coil Actuator

Charakterystyka:

 • Aktywna regulacja w 6 stopniach swobody zapewnia doskonałą izolację drgań.
 • Automatyczna niwelacja i blokada na żądanie.
 • Monitor LCD do wyświetlania różnych wykresów, takich jak np. widmo przyspieszenia.
 • Aluminiowa płyta górna i obudowa zgodna z wymaganiami dla pomieszczeń czystych.
 • Nie wymaga przyłącza sprężonego powietrza.
 • Zasilanie: prąd przemienny jednofazowy, 85-230 V, 50/60 Hz.

Zostaw swój e-mail
do kontaktu z nami